Privacy Policy

Privacy Statement

Inleiding

Creatieve Winkel B.V. hecht zeer veel waarde aan de privacygegevens die u aan ons verstrekt. Wij verwerken en gebruiken de gegevens op een zorgvuldige  en veilige  manier . In dit Privacy Statement kan u lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking. Wij leggen in dit Privacy Statement uit welke gegevens we verwerken en met welk doel we dat doen. Voor vragen kan u altijd contact opnemen ([email protected]) of een brief sturen per post naar onderstaand adres

Wij verzamelen informatie die u aan ons verschaft via mail, telefoon, websites, webshop en social media. Aan de hand van deze informatie kunnen wij u vanuit commercieel oogpunt produkten leveren, inzicht krijgen in de behoeften en vanuit klantbetrokkenheid uw gestelde vragen beantwoorden.

Creatieve Winkel B.V. geeft geen persoonlijke gegevens vrij aan derden, tenzij het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verstrekken geen persoonlijke financiële gegevens  aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken of fraude te voorkomen of te bestrijden.

 

Verwerking door Creatieve Winkel B.V.

Dit Privacy- en cookiesbeleid is van toepassing op de gegevensverwerking van Creatieve Winkel B.V.

Creatieve Winkel B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Creatieve Winkel B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd aan de Parallelweg oost 2, 4033 CJ te Lienden, ingeschreven in Kamer van Koophandelregister onder nummer: 65446887

Hieronder vind je een overzicht van doeleinden waarvoor Creatieve Winkel B.V. uw persoonsgegevens verwerkt. Aangegeven wordt welke gegevens voor dat specifieke doel worden gebruikt, wat de juridische grondslag is om deze gegevens te verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard.

Verstrekken persoonsgegevens

U heeft uw keuze gemaakt om uw  persoonsgegevens vrijwillig  aan ons te verstrekken  om gebruik te maken van diensten die wij verlenen. Creatieve Winkel B.V. gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Noodzakelijk verstrekken persoonsgegevens

Om bij ons te kunnen kopen of een nieuwsbrief,  marketingmail  te ontvangen is het noodzakelijk om uw gegevens door te geven om gevraagde product of nieuws te kunnen leveren. Voor een nieuwsbrief of marketingmail is een goedwerkend mailadres nodig. Om artikelen te leveren hebben wij gegevens nodig om op juiste wijze artikelen aan te leveren.

 

Gegevens delen met anderen

Creatieve Winkel B.V. verstrekt alleen uw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is om uitvoering van de opdracht of overeenkomst tot stand te laten komen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u  over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 

Recht op inzage Persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]  Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden. Creatieve Winkel B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 31 dagen, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Creatieve Winkel B.V. of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

-Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

-Het afhandelen van uw betaling

-Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- IP

- Gegevens over uw activiteiten op onze website  voor commercieel belang

- Internetbrowser en apparaat type

-klikgedrag

 

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens waar en hoe  wij deze  verwerken:

Voor dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 

NAW-(bedrijfs)gegevens, Telefoonnummer,  E-mailadres, Bankgegevens(Naam bank/IBAN/BIC, Saldogegevens, Gegevens die nodig zijn om  producten of dienst  te leveren.

Deze gegevens worden voor de financiele administratie en grondslag: door wettelijke verplichting gebruikt, bewaard zolang het noodzakelijk is voor dit doeleinde en zolang de wettelijke bewaartermijn loopt.

Het bestellen, verzenden  van de produkten, het verlenen van een dienst en de facturatie zijn in grondslag  een uitvoering van de overeenkomst, de gegevens worden bewaard zo lang het noodzakelijk is voor dit doeleinde en zolang de wettelijke bewaartermijn loopt.

De direct- en/of social media- marketing, CRM, nieuwsbrief worden gebruikt voor commercieel belang en de grondslag is gerechtvaardigd belang. De gegevens worden bewaard zolang het voor dit doel noodzakelijk is.

De website-analytics worden gebruikt voor commercieel belang om het surfgedrag, klikgedrag en locatie te verwerken. De grondslag is gerechtvaardigd belang. Deze gegevens worden bewaard zolang het voor dit doel noodzakelijk is.

 

 Google Analytics

 

Creatieve Winkel B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de gebruikers de website gebruiken .

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan Creatieve Winkel B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Creatieve Winkel B.V. heeft hier geen invloed op.

Creatieve Winkel B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Creatieve Winkel B.V. verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Beveiliging

Ten allen tijde handhaven wij een beveiligingsniveau bij de verwerking van de persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat we ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens voorkomen. Denk aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals  toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Privacy Statement van derden

Creatieve Winkel B.V. werkt samen met externe bedrijven  waar persoonlijke gegevens worden verwerkt (salarisadministratie en accountant) en die zorgen dat het ICT-gedeelte blijft draaien, vervoersbedrijven om uw opdrachten uit te voeren.  Deze bedrijven hebben hun eigen Privacy Statement.

Op de website staan een aantal links aan naar andere websites vermeld. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Creatieve Winkel B.V. geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de betreffende websites.

Wijziging van dit Privacy Statement

Creatieve Winkel B.V. kan dit Privacy Statement aanpassen.

 

 

 

 

 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »